Tag Archives: Suba

Besök och reportage på FANA

Då jag besökte barnhemmet FANA i stadsdelen Suba i Bogotá började många tankar att snurra i mitt huvud. Mötet med barnen, personalen och volontärarbetarna har gjort stort intryck på mig. Det var andra gången jag satte mig i en taxi för att åkta till barnhemmet efter mitt första researchbesök som jag gjorde sommaren 2014. Nu var det dags för intervjuer med föreståndaren Elena Martinez, övrig personal och några volontärer.
Även denna gång visades jag runt och fick se verksamheten för att slutligen slå mig ner på kontoret för att ställa mina frågor. Intervjun var intressant och givande och jag fick ta del av information som tidigare varit okänd för mig. Besöket berörde mig mycket och gjorde djupt intryck även denna gång. Att jag fick vara med på en så kallad presentation, det vill säga närvara vid ett möte då adoptivföräldrarna för första gången får träffa och hålla sitt barn, var givetvis en obeskrivlig upplevelse. Till detta kan tilläggas att det var jag som överlämnade den åtta månader gamla flickan i armarna på sina föräldrar vilket är ett minne jag kommer att bära med mig hela livet. Jag känner mig oerhört hedrad över att ha fått närvara vid denna speciella händelse. Jag håller kontakt med den franska familjen och kommer med glädje att följa den lilla flickans väg i livet.

DSC_0237
På bilden: Maria Gabriella Cadena, Jag då och Elena Martinez.

IMG_7714
På bilden:Presentationsrummet på FANA, det är här alla möten sker och nya familjer bildas.

IMG_7712 På bilden:Entrén på FANA.